Dla Ciebie

Wewnętrzne Dziecko

Metoda ta reprezentuje podejście terapeutyczne, które koncentruje się na pracy z wewnętrznymi aspektami osobowości Klienta. Związane są z wczesnymi doświadczeniami dziecięcymi. Praca z wewnętrznym dzieckiem ma na celu zrozumienie, uzdrowienie i wzmocnienie wewnętrznych aspektów, aby pomóc Klientowi w lepszym radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi. Odnosi się do okresu dziecięcego i doświadczonych w tym czasie emocji i zakodowanych przekonań.

Terapia WD często skupia się na identyfikowaniu i przetwarzaniu traum oraz trudnych doświadczeń z przeszłości, które wpływają na obecną życiową sytuację. Może obejmować prace z traumą emocjonalną, fizyczną lub seksualną.

Jak wygląda terapia WD?

Terapeuta wspiera w zrozumieniu konfliktów i napięć między różnymi aspektami wewnętrznego dziecka. To może pomóc w zrozumieniu, dlaczego Klient ma trudności w pewnych obszarach życia i jakie mechanizmy obronne są zaangażowane. 

Celem terapii wewnętrznego dziecka jest uzdrowienie i integracja wewnętrznych aspektów osobowości. Terapeuta wspiera w nawiązaniu kontaktu, budowaniu bardziej harmonijnych i zdrowych relacji z wewnętrznym dzieckiem Klienta. To podejście terapeutyczne, które pomaga lepiej zrozumieć siebie, uzdrowić przeszłość i pracować nad budowaniem zdrowszej przyszłości.