Dla Ciebie

Ustawienia Hellingerowskie

Termin „ustawienie Hellingerowskie” odnosi się do metody terapeutycznej stworzonej przez Bertiego Hellingera, niemieckiego psychoterapeutę, który jest znany przede wszystkim z jego pracy nad rodzinami i relacjami między ludźmi.

To podejście jest znane również jako Terapia Systemowa Rodzin.

Koncentruje się na systemach rodzinnych i związkach między członkami rodziny. Zakłada, że wiele problemów emocjonalnych i psychologicznych ma swoje korzenie w dynamice całego rodu.

Często dochodzi do odkryć i uświadamiania ukrytych relacji, dynamik i wzorców w rodzinie, które wyjaśniają skąd wynikają trudności w życiu klienta. Terapia ta zakłada, że wiele problemów ma swoje korzenie w przeszłości. Przeszłe traumy i zdarzenia mogą wpływać na teraźniejszość. Praca z przeszłością ma na celu uzdrowienie tych ran.