Dla Ciebie

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR to podejście terapeutyczne, które skupia się na wypracowywaniu i wdrażaniu efektywnych rozwiązań dla Klienta, zamiast analizować przyczyny problemów czy przeszłość. Jest to model terapii krótkoterminowej, który zmienia myślenie i zachowania Klienta w celu osiągnięcia pozytywnych wyników w krótkim czasie. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach koncentruje się na identyfikacji celów terapeutycznych.

Klienci wspólnie z terapeutą określają, co chcieliby osiągnąć w trakcie terapii, a następnie pracują nad osiągnięciem tych celów. W przeciwieństwie do tradycyjnych form terapii SFBT nie skupia się na analizowaniu problemów i przeszłości Klienta. Zamiast tego, terapeuta pomaga identyfikować i wykorzystywać swoje zasoby, umiejętności i siły, które są pomocne w rozwiązaniu problemu. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach terapeuta pełni rolę wspierającego i współpracującego partnera. Nie jest ekspertem rozwiązującym problemy, ale pomaga odkryć własne możliwości i rozwiązania.

Skuteczność terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Jest to skuteczna metoda terapeutyczna, szczególnie w przypadku krótkoterminowych problemów lub sytuacji kryzysowych. Pomaga Klientom spojrzeć na swoje problemy w inny sposób i znaleźć konstruktywne sposoby ich rozwiązania, co może prowadzić do szybkich i trwałych zmian w życiu.

Nurt tej terapii zakłada, że Klient jest ekspertem od swojego życia, a terapeuta przyjmuje postawę niewiedzy budującej rozwiązania na podstawie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych człowieka. Ważne jest skupianie się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, a nie na porażkach i trudnej przeszłości, budowanie nowej wizji swojego życia i stawianie sobie konkretnych celów.