Dla Ciebie

Brainspotting BSP

Brainspotting (BSP) to metoda terapeutyczna, która ma na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, traumą i innymi problemami psychicznymi. BSP jest wykorzystywane głównie w terapii traumy, choć znajduje również zastosowanie w leczeniu innych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

 

Idea Brainspotting opiera się na założeniu, że nasz umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane, a traumy lub trudne doświadczenia mogą być przechowywane w formie blokad w naszym ciele i mózgu. Terapeuta BSP pomaga Klientowi zidentyfikować tzw. „brainspot” (punkt w mózgu), który jest związany z konkretnym doświadczeniem lub emocją. To jest miejsce, gdzie osoba przechowuje traumę lub inne negatywne uczucia.

Jak wygląda sesja BSP?

Podczas sesji terapeuta wspiera Klienta w koncentracji na brainspocie, co może prowadzić do głębokiego przetwarzania traumy lub innych trudnych doświadczeń. Jest to osiągane poprzez obserwację odczuć fizycznych, emocji i myśli, które pojawiają się w trakcie koncentracji na punkcie. Terapeuta może wykorzystywać różne techniki, takie jak ruchy gałek ocznych lub dźwięki, aby pomóc klientowi w ułatwieniu przetwarzania traumy.

Brainspotting ma na celu odblokowanie traumy lub innych negatywnych emocji, co może pomóc Klientowi w radzeniu sobie z nimi i poprawieniu ogólnego stanu psychicznego. Terapia ta może być stosowana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Warto podkreślić, że Brainspotting to relatywnie nowa metoda terapeutyczna, która zdobywa coraz większą popularność i badana jest pod kątem jej skuteczności w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jest to terapia, która może być stosowana w ramach terapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, w zależności od potrzeb Klienta.